Kontakta oss på 0708-29 58 64 eller info@babagroup.se
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

AFFÄRSOMRÅDEN

VI UTVECKLAR FASTIGHETER PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi skapar nya projekt och utvecklar befintliga fastigheter – vårt fokus är alltid att maximera utifrån de rådande förutsättningarna som vi gärna förändrar genom vår långa erfarenhet. Vi vet att det alltid med frågan varför går att skapa mer.

HANDELSUTVECKLING

Med erfarenhet från utveckling av köpcentra och stadskärnor, centrumledning, etablering och utveckling av stora retailkedjor är handelsutveckling ett av våra huvudområden. Med ett flertal projekt bakom oss skapar vi handel utifrån beteenden och genom det maximerar vi utvecklingen, projekten och förutsättningarna för hyresgästen.

BOSTADSUTVECKLING

Vi utvecklar bostadsprojekt utifrån plats och marknad, finner målgruppen och skapar rätt bostad på rätt plats.

 

HOTELLUTVECKLING

Efter att ha utvecklat och drivit ett flertal hotellanläggningar, ansvarat för uthyrning, drift och utveckling – hjälper vi er gärna med att hitta rätt aktör, sätt struktur och rätt koncept.

STADSUTVECKLING

Vi arbetar löpande med ett flertal stadsutvecklingsprojekt – samordnar handel och övriga kommersiella intressen.

Hur utvecklar vi stråken, vad placerar vi vart, för att nå störst utveckling av en stadskärna

PROJEKTUTHYRNING

Projekt behöver alltid hyresgäster – förr skapades projekt och sedan tillkom hyresgästerna. Nu skapas de i samtid och vi är en part som tar oss ann att finna de hyresgästerna som ger störst fastighetsvärde och som genererar det projektet valt att fokusera på.

KONCEPTUTVECKLING

Varje fastighet, varje byggnad, varje lokal behöver konceptualiseras för att skapa intresse och stå ut, för att skapa intäkt och värde – vi förstår det och har arbetat med det i ett flertal år. Vi kan generera fastighetens rätta maximerade värde.

MANAGEMENT

– INTERIMUPPDRAG, FÖREDRAG & WORKSHOPS

Vi håller löpande ett anta föredrag om stadsutveckling, platsutveckling och fastighetsutveckling – vi håller löpande workshops för att bistå befintliga organisationer och skapa förutsättningar för att genomföra projekt.