Kontakta oss på 0708-29 58 64 eller info@babagroup.se
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Flöden till restaurangplanet

Flöden till restaurangplanet

Kommunikationen sker långt ifrån byggnaden och skapas av stadens gatumönster. Genom att tillvarata stadens flöde och puls in i byggnaden möter vi besökaren med en oväntad koppling till plan 11 och vidare genom byggnaden.

Byggnaden blir Helsingborg naturliga ”knutpunkt” och mötesplats.

 

Genom att skapa en destination på plan 11 kommer befintliga stråk att förstärkas. Stråk skapas genom staden ut till nya Oceanhamnen.

Välkommen till Helsingborgs nya stadsdel, Oceanhamnen. En stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. Här växer ett nytt affärsdistrikt fram, Oceanhamnen Waterfront Business District. 32 000 m2 nya kontor med ett spektakulärt läge vid stadens inlopp, ett stenkast från Helsingborgs Centralstation.

Helsingborg Centralstation är en av de 5 centralstationer med bäst flöde i Sverige

  • Antal besökare ökar med snitt 4%/år.
  • Pendlingen förväntas att öka i regionen
  • Planerad omdaning förväntas attrahera fler besökare till platsen
  • Oceanhamnens utveckling medför ca 3000 nya arbetande i området samt fler boende.
  • Järnvägsgatans upprustning avseende nya aktörer, ny markbeläggning, bussförbindelser medför att dess attraktionskraft kommer att öka.