Kontakta oss på 0708-29 58 64 eller info@babagroup.se
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

STADSUTVECKLING

Vi har en stor och bred erfarenhet av att utveckla stadsdelar, stadsdelstorg, handelsplatser och vad som skapar flöden och rörelser. Med detta skapar vi förtätnings – & infill projekt som även stärker platsen och omgivningen.
Stadsutveckling och utveckling är att stärka en plats och att med det vi tillför, skapa nya värden, dels i fastigheter, men även för människorna som vistas på platsen. Vi skapar nya rörelser, förändrar förutsättningarna och med det utvecklar långsiktiga värden

KNUTPUNKTEN HELSINGBORG

 

Knutpunkten i Helsingborg har alla attribut för att bli just den knutpunkt Helsingborgs City behöver för att bli en blomstrande stad trots stark externhandel.

En knutpunkt mitt i stan med högskolan som granne och trafikslag så som tåg, buss, båt, bil och cykel i anläggningen och nyskapade kontorslokaler i anslutning är Knutpunkten på gång med sin förvandling att bli en destination och knyta samman staden och vara länkande mellan stadens olika delar.

MER KOMMER SNART

BABA GROUP har flertalet projekt som vi inte hunnit lägga upp på hemsidan men mer kommer snart.