Kontakta oss på 0708-29 58 64 eller info@babagroup.se
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Så arbetar vi

VI UTVECKLAR FASTIGHETER PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN

VÅR ARBETSMETOD:

 

SÅ HÄR ARBETAR VI:

För att nå bästa möjliga utveckling arbetar vi med grundlig marknads och fastighetsanalys för att ge er och projektet bästa möjliga verktyg att lyckas. Vi arbetar med de mest lämpade arkitekterna för varje projekt för att nå god ekonomi och ett avtryck för framtiden. För att projektet skall lyckas håller vi samman alla kompetenser och serverar er en färdig produkt. Ni kan även välja valda delar som ni hari behov av.

När ni anlitar Baba Group får ni del av intern och extern expertis. Externa experter som vi har i vårt närvärk, upparbetat under 25 år.

 

Marknads- och målgruppsanalys

Marknadsanalys

Fastighetsanalys

Målgruppsanalys

Stråkanalyser

Flödesstudier

Analys för avyttring

Investeringsanalyser

Avkastningsanalyser

Handels utredningar

 

Fastighetsutveckling

Analys av befintlig fastighet

Utredningar avseende omdaning av fastigheter

Värdeutveckling

Ekonomistyrning och avkastningsekonomi

Handelsutredningar

Hotellutredningar

Bostadsutredningar

Stadsutveckling

Projektchefsroll och ombudsroll

 

Arkitektur

Funktionsplanering och butikslokaliseringsplaner

Design

Illustrationer och volymstudier

Designmanualer och skyltprogram

Masterplaner

 

Projektledning, utveckling och uthyrning

Projektchefsroll

Projektledning och styrning

Kommersiell projektledning

Konceptutveckling

Affärs- och konceptutveckling

Uthyrning och omförhandling

Projektekonomi och projektstyrning

Projektmarknadsföring

Hyresgästmix

Centrumledning

Entreprenadjuridik

ERSÄTTNING:

 

Vi arbetar med olika ersättningsformer, för olika uppdrag.

Vi förordar ofta ett i fastighets och omdaningsprojekt – incitamentsarvode då vi är fokuserade på värdeutvecklingen i de fastigheter vi arbetar med.

I de fall vi arbetar med utredningsuppdrag dyl är konsultarvode oftast det brukliga.

 

Konsultarvode:

Löpande per timma, redovisas enigt överenskommelse med uppdragsgivaren. Vilken timpeng som debiteras beror på vilken kompetens som krävs och projektets längd.

 

 

Incitamentsarvode:

Baba Group arbetar utifrån en löpande ersättning om XX tkr/mån som bygger på risk och nettoersättning tillsammans med ett incitament på värdeökningen av fastigheterna vid avyttring.
Fastigheterna värderas utifrån hur de står och går idag och i avtal låses det värdet.
Vid försäljning till exploatör erhåller Baba Group XX% av värdeökningen ovan det låsta grundvärdet.

Den löpande ersättningen som utgår avräknas på incitament vid genomförd affär.

 

GENOMGÅENDE I SAMTLIGA PROJEKT

EKONOMISK HÅLLBARHET
EKOLOGISK HÅLLBARHET
LÅNGSIKTIGHET
AFFÄRSINRIKTAD UTVECKLING
VÄRDESKAPANDE ARKITEKTUR
LÅNGSIKTIGA RELATIONER